Privacy Policy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Bende van de Witte Veer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Bende van de Witte Veer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Stichting Bende van de Witte Veer verstrekt. Stichting Bende van de Witte Veer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Stichting Bende van de Witte Veer gegevens nodig heeft
Stichting Bende van de Witte Veer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Stichting Bende van de Witte Veer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
<PRODUCT/DIENST>.

Hoe lang Stichting Bende van de Witte Veer gegevens bewaart
Stichting Bende van de Witte Veer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Stichting Bende van de Witte Veer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Stichting Bende van de Witte Veer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Stichting Bende van de Witte Veer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. Stichting Bende van de Witte Veer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Bende van de Witte Veer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Bende van de Witte Veer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Bende van de Witte Veer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Bende van de Witte Veer op via
<E-MAILADRES>. <DOMEINNAAM> is een website van Stichting Bende van de Witte Veer. Stichting Bende van de Witte Veer is
als volgt te bereiken:


Postadres:
Vestigingsadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:
E-mailadres:

Schrijf je in voor 
de Bendebrief