Doelstelling & Aanvraag ANBI

Stichting Bende van de Witte Veer is een stichting waarvan de aanvraag ANBI-status in behandeling is.

  • Fiscaal nummer NL857154254B01 KvK 67734960
  • Contactgegevens van de instelling: info@stichtingbendevandewitteveer.nl
  • Doelstelling van de stichting: geschiedenis te brengen via culturele activiteiten wat voor iedereen bij te wonen is, ook voor mensen met een beperking. Medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers (met en zonder beperking) met een gouden hart en zorgen voor elkaar.
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan: De verworven inkomsten worden voor 100% ingezet voor de stichting om deze verder te kunnen ontwikkelen.
  • Functies en namen van de bestuurders:
    Voorzitter A. Schoormans, Secretaris K. van Riel, Penningmeester PP van Tuijn
  • Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen vergoeding; alleen een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten ten bate van de stichting
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: deze staan vermeld bij de agenda
  • Financiële verantwoording wordt overlegd aan alle bestuursleden dmv de jaarvergadering en is schriftelijk op te vragen bij de penningmeester.

Schrijf je in voor 
de Bendebrief